individuální konzultace rodinná terapie párová terapie diagnostika a zpracování

Co by měl každý z nás o svém psychoterapeutovi vědět a co po něm má požadovat?


Chová se profesionálně
Psychoterapeut vykonává odbornou činnost, kterou se naučil při svém vysokoškolském studiu, na odborných výcvicích a kurzech. Rozhodně na svých klientech neprovádí žádné experimenty, jdoucí za hranici jeho odborných znalostí či dokonce oboru samotného. Dobrý psychoterapeut nepřekračuje rozhodně hranice své profese. Profesionál umí dobře odhadnout, jaký druh problému je schopen řešit a s čím odkáže klienta k někomu z kolegů. K profesionalitě také patří schopnost spolupracovat s ostatními odborníky, je-li to třeba (spolupráce s lékařem, sociálním pracovníkem, právníkem…).

Má nezaměnitelný, osobní přístup
Psychoterapeut má zájem o osobní přístup ke klientovi se zachováním profesionality. Zajímá se a pracuje se zakázkou klienta individuálně. Svůj zájem o starosti klienta dává jasně najevo třeba tím, že na příštím sezení má dobrý přehled, o čem klient mluvil na sezení minulém.

Řídí se etickým kodexem
Etický kodex je soubor pravidel, na kterých se domluví určitá společnost či odborná obec. Jde o odborný rámec a postupy, které ctí morální hodnoty společnosti. Kodex má pomoci držet dobrou kvalitu (standard) služeb daného oboru a chránit klienta před pochybením odborníka. Dobrý psychoterapeut se řídí etickým kodexem.

Je diskrétní
Diskrétnost je nezbytná pro navázání důvěry, která je nezbytná pro úspěch spolupráce dobrého psychoterapeuta a jeho klienta. Psycholog zachází s osobními daty, klient musí vědět, že udělal dobře, když o svých problémech otevřeně mluví a tato otevřenost mu bude k prospěchu. Pokud se potřebuje o svém klientovi psychoterapeut poradit s kolegy, měl by klienta informovat, že tento krok potřebuje udělat při zachování jeho anonymity.

Copyright © 2020 Petr Vácha. All Right Reserved. Design By Milan Vácha.