individuální konzultace rodinná terapie párová terapie diagnostika a zpracování

Pokud mne chcete kontaktovat, můžete zatelefonovat, napsat SMS, nebo e-mail.
Vím, že pokud vás něco trápí, nemůžete čekat na konzultaci dlouhou dobu. Snažím se klientům vyjít vstříc a objednávám v horizontu týdne, nechávám si prostor pro krizové konzultace. Pokud se nedohodneme na přijatelném termínu, doporučím vám jiného, důvěryhodného odborníka.

Pokud se na první konzultaci domluvíme, budu vás očekávat ve stanovený čas, nemusíte se obávat dlouhého čekání. Protože nepracuji pro pojišťovnu, nemusíte mít doporučení od jiného lékaře. Nedostanete ode mě žádnou diagnózu do oficiálních lékařských záznamů. Vše, o čem budeme mluvit, zůstane mezi námi. Nabídnu vám studený či teplý nápoj, pohodlné místo k sezení a nerušený čas na vše, o čem potřebujete mluvit.
Na frekvenci a počtu setkání se domlouváme společně. Respektuji vaši potřebu. Budu s vámi spolupracovat tak dlouho, dokud moji pomoc budete potřebovat. Někomu stačí jedna konzultace, někdo ke mně chodí rok, i dva. Zastávám názor, že vy sám/sama víte nejlépe, jak dlouho pomoc potřebujete. Nebudu vás nutit chodit ke mně v pravidelných intervalech a nebudu vám určovat počet sezení. Tento způsob práce považuji za neprofesionální.

Společně se budeme domlouvat na tom, co potřebujete. Vyslechnu vaši představu a navrhnu, co vám mohu nabídnout já. Zodpovím vaše otázky týkající se mého způsobu práce. Mluvit můžete o jakémkoliv tématu, budu ale respektovat, pokud potřebujete více času, abyste mohl/a o tématu mluvit. Stejně tak je zcela v pořádku, pokud budete plakat, mlčet nebo zlobit se. Toto vše k psychoterapii patří. Nebudu vás nutit mluvit o věcech, o kterých mluvit nechcete. Jsem přesvědčen o tom, že psychoterapie má být náročná, aby mohla být efektivní. Společně budeme hledat způsob, jak naplnit vaše očekávání, cíle, jak to udělat, abyste se cítili lépe. Já znám metody, tedy „jak“, a vy znáte „co“ a „proč“.

Může se stát, že zjistíme, že potřebujete také pomoc jiného odborníka nebo organizace. V tomto případě vám rád předám kontakt, nebo se domluvíme, jak kontakt vyhledáme. Spolupracuji s dalšími odborníky, pedagogickými zařízeními, neziskovými i zdravotnickými zařízeními.

Domluvíme se na způsobu platby. O zaplacení vám samozřejmě vystavím příslušný příjmový doklad.

Copyright © 2020 Petr Vácha. All Right Reserved. Design By Milan Vácha.