individuální konzultace rodinná terapie párová terapie diagnostika a zpracování

Co nabízím?

 • individuální psychoterapii
 • poradenství
 • párovou terapii
 • rodinnou terapii
 • poradenství v oblasti mezilidských vztahů
 • poradenství v řešení rodinných a výchovných problémů
 • supervizi


S čím vám mohu pomoci?

Pouze pro vaši inspiraci uvádím některé životní situace, které vám - mimo jiné - mohu pomoci řešit. Je možné, že zde nenajdete právě vaše téma. Přesto se mě nebojte kontaktovat. V případě potřeby vám doporučím jiného specialistu.

 • Vztahové problémy: manželské a partnerské problémy, rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy s rodiči, konflikty, agrese ve vztahu nebo naopak pasivita ve vztahu, nevěra, rozvod, komunikace ve vztahu, výchovné problémy, sexualita, krizové situace v rodině, pracovní problémy a vztahy v zaměstnání atd.
 • Náročné životní situace: ztráta zaměstnání, problémy při studiu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, nemoc (vlastní nemoc nebo nemoc blízkého člověka), atd.
 • Nepříjemné psychické stavy: úzkost, samota, smutek, strach, nechutenství, agrese atd.
 • Problémy spojené se závislým chováním: závislost na psychoaktivních látkách, závislost v rodině – dítěte, partnera, chronické přejídání, patologické hráčství (gambling), workoholismus.
 • Poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie – v tomto případě jde často o dlouhodobou spolupráci, vyžadující speciální odbornou průpravu a dobrou spolupráci s dalšími zdravotnickými službami.
 • Šikana - šikana na pracovišti – mobbing a bossing, internetová šikana, stalking - nebezpečné pronásledování

Copyright © 2020 Petr Vácha. All Right Reserved. Design By Milan Vácha.