individuální konzultace rodinná terapie párová terapie diagnostika a zpracování

Psychiatr - Doc MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.

Psycholog – Mgr. Emilie Šípová

Adiktologické služby

Speciální pedagog – Mgr. Šárka Prokopová - Odborné učiliště a Praktická škola Příbram

Kurátor pro děti a mládež - Jaroslav Patera, DiS. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Příbram

Supervizor – PhDr. Jiří Libra – 1. Lékařská fakulta Praha

Zdravý životní styl

Copyright © 2020 Petr Vácha. All Right Reserved. Design By Milan Vácha.